Глава 2. Первісна культура

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 

Первісна культура (або культура первісного суспільства) є першим і найтривалішим етапом культурного становлення людства. Науковці, визнаючи відправним пунктом культурної історії людства тривалий процес переходу від "людини вмілої" до "людини розумної", поділяють її на кам'яний (до III тис. до н. е.) вік, бронзовий (II тис. до н. е.) та залізний (з I тис. до н. е.). У свою чергу, кам'яний вік, з яким співвідноситься первісна культура, поділяється на:

   Давньокам'яний або палеоліт: 1) давній або нижній палеоліт (до 150 тис. рр. до н. е.); 2) середній палеоліт (150 – 35 / 30 тис. рр. до н. е.); 3) верхній або пізній палеоліт (35 / 30  – 10 тис. рр. до н. е.).

    Середньокам'яний або мезоліт (10 – 6 / 5 тис. рр. до н. е.).

Новокам'яний або неоліт (6 / 5 тис. рр. до н. е. – до II тис. до н. е.).