§ 2. Особливості художнього життя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 

У художній культурі стан стабілізації громадського життя і зміцнення дворянської імперії повніше всего виразило мистецтво класицизму, що зайняло пануюче положення наприкінці XVIII – початку XIX століття. Ідейні принципи класицизму, в основі яких коштують принципи громадянськості, уявлення про перевагу почуття сумління над руйнівними пристрастями, про достоїнство і моральну силу розумної людини, виявилися співзвучними загальному умонастроєві. Піднесені установки цієї теорії одержали саме послідовне застосування в принципах російського містобудування початку століття. У пошуках вираження комплексу гуманістичних ідей, що опинилися в центрі суспільної уваги, російські зодчі творчо використовують методи західноєвропейського класицизму, зводячи окремі громадські і приватні будинки або цілі архітектурні ансамблі. У 1801 – 1811 роках за проектом О.М. Вороніхіна був споруджений Казанський собор на Невському проспекті в Петербурзі. Будівля собору призначалося не тільки для здійснення богослужінь. У ньому помістили прославлену ікону "Казанської Богоматері", що шанувалася як покровителька російських воїнів. Казанський собор, в архітектурі якого закладені принципи спокійної рівноваги, стриманої енергії форм, став уособленням слави і могутності російського воїнства. До робіт по будівництву і прикрасі собору були притягнуті відомі скульптори  класицистичного напрямку: І.П. Мартос, І.П. Прокоф'єв,          В.І. Демут-Малиновський, С.С. Піменов, Ф.Ф. Щедрін та ін. У процесі зведення собору зодчий вирішив також складну задачу з'єднання окремої будівлі з загальним ансамблем міської забудови, затвердивши принцип відкритого простору.

До найбільших досягнень архітектури російського класицизму відносяться будинки Біржі (Тома де Томон), Адміралтейства (А.Д. Захаров), Михайлівський палац (К.І. Россі), ансамбль Дворцової площі (К.І. Россі) у Петербурзі. Московські архітектори цього часу, сприйнявши нові ідеї рішення великих ансамблевих задач, у більшому ступені зберегли прихильність до традицій російського середьовічного зодчества, покликаних підкреслити або замкнутість і відособленість окремих просторових обсягів (арх. О.І. Бове, ансамбль Театральної площі) або, навпроти, мальовничість і динамізм композиційного рішення (арх. Д. Жилярді, будинок Луніна на Нікітському бульварі).

Якщо в архітектурі цього періоду процвітав класицизм, то в сфері театру, литетатуры, образотворчого мистецтва складається більш складна і суперечлива картина. Класицизм, що спочивав на традиціях, непорушних правилах, одержав розвиток у стінах імператорської Академії мистецтв і найбільше повно втілився в історичному жанрі. При цьому портретний живопис послідовно завойовується романтиками, у літературі і театрі класицизм також послідовно зживається як прояв анахронізму. Разом з тим непорушність підвалин класицизму в історичному жанрі була похитнута проникненням мотивів сентименталізму ("Смерть  Пелопіда" Д. Іванова) або романтизму ("Смерть Камілли, сестри Горація" Ф. Бруні). Зміни в цьому жанрі були обумовлені насамперед самою реальністю. Після подій Вітчизняної війни 1812 року високі принципи, узагальнені в поняттях "Батьківщина", "сумління", "героїзм", уже не мали більш потреби в історико- міфологічних або філолофсько-просвітницьких обґрунтуваннях. У мистецтво поряд з темою величі подвигу одного героя входить тема подвигу всього народу – учасника війни проти Наполеона.                          

Російська література початку століття і твердження ідеалів народності і гуманізму

Поступове наростання  романтичних і реалістичних тенденцій у  російському мистецтві  зв'язано зі зживанням просвітницьких ілюзій першого десятиліття. Останні роки правління Олександра І затьмарені торжеством  реакції, духу казенщини і деспотизму. Переддекабристський період відбив розжарення суспільних пристрастей, що одержало відображення в протистоянні ряду суперечливих ідей і соціальних теорій. Подібна суспільна ситуація створила особливі умови для розквіту літератури і поезії, що стають головними виразниками передових поглядів. Як писав О.І. Герцен: "У народу, позбавленого суспільної волі, література – єдина трибуна, з висоти якої він змушує почути лемент свого збурювання і своєї совісті". Гостре ідейне протистояння в середовищі литератов, що об'єдналися в групи "Бесіда" і "Арзамас", виходить за рамки чисто естетичних дискусій, піднімаючися найчастіше до рівня глибоких ідейно-політичних розбіжностей.  Безсумнівна ідейна спрямованість відчутна навіть у творчості    М.М. Карамзина, представника російського сентименталізму, для якого принципи соціальності і моральності були тотожними. У своїх творах, серед яких особливою популярністю користувалася повість "Бідна Лиза" (1794), він відстоював моральні ідеали, право людини на повагу й особисте щастя. Рисами гострої і злободневної критики відзначений творчість російського байкаря І.А. Крилова, що впритул наблизилася до норм критичного реалізму. Найбільший представник російської романтичної лірики В.А. Жуковський відбив глибоке розчарування в просвітницьких ідеях, звернувши свій погляд від минущих життєвих благ до складних проблем внутрішнього світу людини. Висока майстерність "портретної" характеристики своїх персонажів показав О.С. Грибоєдов у знаменитій комедії "Горі від розуму". Чацький, головний герой цього добутку – один з числа так званих "зайвих людей", ідеалістична життєва позиція яких складала різкий контраст стосовно світу прагматичних і неосвічених обивателів.

Поети-декабристи К.Ф. Рилєєв, О.О. Бестужев-Марлинский, В. Кюхельбекер, що відстоювали у своєму мистецтві ідеї громадянськості, народності, вважали, що в цьому образі передвіщені їхні власні переконання і характери. Спрага декабристів присвятити себе служінню ідеалам волі й освіти зближувала їх з романтиками. Однак в актуальних тоді суперечках про протистояння класицизму і романтизму вони зайняли свою власну позицію. Рилєєв узагалі вважав питання про протистояння цих напрямків несуттєвим. Він писав: "будемо намагатися знищити в собі дух рабського наслідування і, звернувшись до джерела щирої поезії, уживемо всі зусилля здійснити у своїх писаннях ідеали високих почуттів, думок і вічних істин, завжди близьких людині і завжди недосить їй відомих".

Вершиною російської літератури першої половини XIX століття є поезія і проза О.С. Пушкіна (1799 – 1837). У процесі свого творчого розвитку він зазнав впливу від літератури класицизму, освіти, пройшов через захоплення романтичними ідеалами і, нарешті, піднявся на рівень глибоких реалістичних узагальнень. Найвищі добутки О.С. Пушкіна – історична трагедія "Борис Годунов", поеми "Полтава", "Мідний вершник", історична повість "Капітанська дочка", роман у віршах "Євгеній Онєгін", названий Бєлінським "енциклопедією російського життя".  В образі Онєгіна російські літературні критики того часу побачили прояв типових рис національного характеру. За характеристикою Герцена: "це – людина, що випробувала життя до самої смерті і яка бажала б випробувати смерть, щоб подивитися, чи не краще вона за життя. Він усе починав і ніколи не доводив до кінця, він думав тим більше, чим менше робив... Він завжди чогось очікував, як усі ми ...". Превратностями власної долі й усвідомленням високої поетичної місії     О.С. Пушкін був найтіснішим образом зв'язаний з надіями, ідейними пошуками й інтересами своїх сучасників. Період його творчої діяльності ввійшов в історію російської культури під назвою Пушкінська епоха. У його творах процес формування російської літературної мови досягає нової, стадії майже абсолютної досконалості.

Неординарність особистості і долі великого російського поета надихає найбільших майстрів портрета О.А. Кіпренського і В.А. Тропініна, кожний з яких в образі Пушкіна втілив свою концепцію романтичного героя. Романтичний ореол поетові створювала незалежність його суджень і стилю поводження, що неминуче вело до конфлікту з верхівкою  петербурзького "вищого світу", до неприйняття всієї атмосфери великосвітських салонів, просочених духом фальші і лицемірства. Однак, настільки улюблений західними романтиками мотив протистояння героя і ворожого йому середовища в портретах російських художників йде на другий план або взагалі заглушається. У Кіпренського рельєфне окреслення одержує піднесений стан духовної просвітленості, що додає неправильним рисам обличчя поета особливу красу і значущість. Тропінін, якого вважають повним антиподом Кіпренського, більше уваги додав передачі зовнішніх рис образа О.С. Пушкіна, а також деталей домашньої обстановки, за допомогою яких створюється атмосфера затишку і невимушеності.

Глибоке осмислення тема  суперечливості і складності внутрішнього світу романтичного героя одержує в поезії М.Ю. Лермонтова, у якій на перший план виходить ліричний суб'єкт. Якщо герой класицизму є носієм якихось закінчених і статичних  ідей – торжества (в оді), спокою (в ідилії), суму (в елегії), любові           (у пісні), то світ романтичного героя – емоційно і психологічно більш складний і динамічний. Характерний прийом роздвоєння між власне ліричним героєм і об’єктивованим персонажем, від імені якого вимовляється монолог, відрізняє поетичне бачення М. Лермонтова.    

Ідея трагізму існування і щиросердечної величі романтичного героя одержує найбільше яскраве втілення в живопису К.П. Брюллова, автора монументальної історичної полотнини “Останній день Помпеї” і ряду прекрасних портретів його сучасників. Мистецтво Карла Брюллова у всій повноті відбило специфіку російського романтизму, у якому ідея  зла підноситься без проявів сарказму і похмурої величі. У деякому сенсі цей художник був вірний принципам класицизму, зберігши переконаність у споконвічну моральну силу людини. Його романтичний настрой визначає пильна увага  до виняткових ситуацій і подій, що випробовують фізичну і моральну красу людини. Однак ідеальне начало він знаходить у сфері особистих, людських почуттів, а не в героїчному подвигу на благо високих і усе-таки відвернених ідей.

Критика суспільних підвалин представниками демократичної суспільної думки і літератури 

В епоху так званого "безвременья", пов'язаного з правлінням Миколи I, усюди насаджується атмосфера страху і підозрілості, лютує цензура, під впливом офіційних охоронних мір принципи героїчного російського класицизму перероджуються у форми вірнопідданського академізму. У цих умовах романтизм був єдиною віддушиною для російських художників, що подібно К. Брюллову  зберігали вірність принципам волелюбності і незалежності. І все-таки романтизм неминуче віддаляв творчу уяву від дійсності, ведучи його у світ піднесеної мрії і идельных персонажів. Реакцією на романтичне протистояння реальної дійсності  стає бурхливий розвиток мистецтва критичного реалізму, розквіт якого приходиться на  60 – 80-ті роки XIX століття.

Різні стадії розвитку реалізму в образотворчому мистецтві характеризує творчість майстра жанрової картини П. Федотова, а також О. Іванова, автора монументальної історичної картини "Явління Христа народу". У формах раннього реалізму в живописі переважає проблема морального удосконалювання, осмислений  через призму заперечення банальної вульгарності дійсності або за допомогою проповіді етичних принципів християнського навчання.

Різновидом реалізму є література “натуральної школи”, основоположником якого був М.В. Гоголь. У сатиричній комедії "Ревізор" (1836) він виступив проложателем Фонвізіна і Грибоєдова. Його повість трагікомічного плану "Шинель" (1842) про долю забитого і безправного дрібного чиновника зіграла важливу роль у становленні критичному реалізму. На ранній стадії цей напрямок затверджує свій вплив за допомогою осмислення високих філософських понять, таких як дух, душа, субстанція, самосвідомість, ідея, суть яких освоюється не тільки на абстрактно-теоретичному рівні, але й методом співвіднесення  з подіями повсякденного життя "маленьких", звичайних людей. За словами М.В. Гоголя: "Дух і душу потрібно знати тепер, а без того не зробити нічого. А дізнаватися духа може один тільки той, що почав уже працювати над власною душею своєю". Найвище творіння письменника – поема "Мертві душі" (1842 – 1852), що є одночасно правдивим і символічно багатозначним відображенням світу вульгарності і моральної порожнечі,  у якому тріумфують Чічікови, "лицарі копійки”. 

Принципи "натуральної школи" послідовно реалізувалися у творчості видатних російських письменників-реалістів, твори яких стали справжнім надбанням не тільки російської, а й світової духовної культури (Ф.М. Достоєвський "Бідні люди", "Брати Карамазови", "Ідіот", О.І. Герцен "Хто винуватий?", І.А. Гончаров "Звичайна історія", "Обломов", І.С. Тургенєв "Записки мисливця", "Дворянське гніздо", "Батьки і діти", М.Є. Салтиков-Щедрін "Добродії Головльови", "Історія одного міста", М.О. Некрасов "Кому на Русі жити добре", М.С. Лєсков "Леді Макбет Мценського повіту", "Лівша"). Своєрідність російської літератури нової хвилі складалася в жагучому захисті прав і достоїнств людини, що у її представленні найчастіше є жертвою несприятливого суспільного середовища.       У такий спосіб у мистецтві широко затверджується тема протипостояния споконвіку здорової і непорочної сутності людської натури і несправедливого суспільного ладу. Під впливом ідей “натуральної школи” развивалосьтакже мистецтво великого російського драматурга О.М. Островського, Л.М. Толстого – автора відомих романів "Війна і мир", "Ганна Кареніна", "Воскресіння". Разом з цим письменником у російську літературу прийшов метод витонченого психологічного аналізу, обумовлений прагненням показати "діалектику душі", з одного боку, а з іншого боку – "чистоту морального почуття". Принцип соціальності в мистецтві послідовно затверджували письменники, що у 40 – 80-ті роки друкували свої твори в літературно-політичному журналі "Вітчизняні записки" (В.Г. Бєлінський, О.І. Герцен, М.Г. Чернишевський, В.О. Добролюбов, М.О. Некрасов, М.Є. Салтиков-Щедрин,  Д.І. Писарєв).

Міцно зберігає свої позиції в літературі романтична традиція, що представляла група поетів-ліриків, таких як Ф.І. Тютчев, А.А. Фет, А.І. Майков, Я.І. Полонський, Л.О. Мей. Своєрідність їхньої творчості полягала в тому, що вони на противагу представникам "натуральної школи" свідомо йшли від соціальних проблем у світ внутрішніх переживань, осмислюючи їх у ракурсі вічних питань життя, смерті і любові.

Романтичний настрій визначає і творчість найбільшого композитора доглинківського періоду О.М. Верстовського, автора популярної опери "Аскольдова могила", сюжет якої заснований на народних переказах і легендах.

Народні пісні стають джерелом відновлення музичної творчості, їхні мотиви і теми лягли в основу романсів "Соловей" Аляб'єва, "Червоний сарафан" Варламова, зробили самий безпосередній вплив на творчість найбільшого композитора першої половини XIX століття М.І. Глінки. Перше представлення його знаменитої опери "Іван Сусанін" ("Життя за царя") відбулося 27 листопада 1836 року в будинку новозведеного Великого театру в Москві. М.І. Глінка є основоположником російської музичної класичної школи.