Передмова

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 

 

Вивчення української та зарубіжної культури – важлива складова гуманітарної підготовки фахівця, що дає можливість залучитися до духовної скарбниці, створеної людством і нашим народом протягом всієї історії існування. Від рівня засвоєння цих надбань (перш за все досвіду і мудрості) суттєво залежать розвиток почуттєво-образного (мислення) сприйняття природи, суспільних явищ та художніх цінностей, світоглядні позиції фахівця, в цілому його загальна культура, здатність використовувати ці надбання у вирішенні актуальних проблем сучасності.

Автори вважали своїм завданням дати наукові уявлення про розмаїття історичних типів культур, особливості художнього розуміння світу, специфіку духовного життя українського та інших народів, показати значення мистецтва у суспільстві.

Підручник знайомить з вузловими питаннями теорії культури, історії культтури народів (країн) Сходу, Західної Європи і Північної Америки, Росії й України. Основні зусилля колективу авторів були спрямовані на виявлення багатоплановості національних художніх культур як цілісного організму, що поєднує глибину історичної пам'яті з динамізмом ХХ сторіччя. Виклад матеріалу подається за основними етапами розвитку духовного життя від первісного суспільства до сьогодення. Це дає уявлення про поступальний рух людської цивілізації, розвиток духовної культури людства. Розглядаючи українську культуру, автори намагались показати її як цілісне своєрідне, унікальне явище в царині європейсько-азійськовго культурного простору.

В результаті вивчення цієї навчальної дисципліни студенти повинні розуміти зміст та особливості культур різних епох і народів й українського зокрема; усвідомити особистісний рівень культури і засоби його підвищення; вміти зорієнтуватися у потоці художньої продукції і віддати перевагу найкращим в художньому розумінні взірцям; знати культурну спадщину українського народу та шляхи її використання, пропагування і розповсюдження; накопичувати досвід її захисту в практичній діяльності.