Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

 

НАЦІОНАЛЬНА  ЮРИДИЧНА  АКАДЕМІЯ  УКРАЇНИ 

ІМЕНІ  ЯРОСЛАВА  МУДРОГО

 

 

 

 

 

Українська  та  зарубіжна культура:

 

Підручник

 

За редакцією професора

В.О. Лозового

 

 

 

 

 

Харків

2004

Рекомендовано вченою радою Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (протокол №              від                           ).

 

Рецензенти:

доктор філософських наук, професор О.К. Бурова (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна);

кандидат мистецтвознавства, професор В.Я. Даниленко (Харківська державна академія дизайну та мистецтв, ректор).

доктор філософських наук, професор В.В. Корженко (Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, заступник директора з наукової роботи);

 

Автори підручника:

Анучина Л.В. – кандидат філософських наук, професор;

Гребенюк Н.Є. – доктор мистецтвознавства, професор;

Лисенко О.А. – кандидат філологічних наук, доцент;

Лозовой В.О. – доктор філософських наук, професор (керівник авторського колективу, відповідальний редактор);

Нємцова В.С. – кандидат мистецтвознавства, доцент;

Пивоваров В.М. – кандидат філологічних наук, доцент;

Сердюк О.В. – кандидат мистецтвознавства, доцент;

Сідак Л.М. – кандидат філософських наук;

Стасевська О.А. – кандидат філософських наук, доцент;

Уманець О.В. – кандидат мистецтвознавства, доцент;

Ценко М.Б. – кандидат філософських наук, доцент;

Шило О.В. – доктор мистецтвознавства, професор.

 

Українська та зарубіжна культура: Підручник / За ред. В.О. Лозового. – Харків, 2004.

У підручнику розкриваються загальні питання теорії культури, головна увага приділяється духовній культурі та її складовій – художній системі. Перша частина присвячена аналізу первісної культури, культури давніх цивілізацій та доби середньовіччя, у другій – подається розвиток західноєвропейської культури від Ренесансу до кінця ХХ сторіччя, третя – пов'язана з характеристикою російської культури від часів створення Московської держави до розпаду СРСР. Четверта – це системний виклад процесу становлення і розвитку власне української культури як самобутнього явища.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів та широкого кола читачів.