§ 2. Культура Середньовічний Сходу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 

В історії культури Сходу вчені виділяють окремий етап між існуванням давніх цивілізацій та періодом колонізації. Чіткої межі між добою існування давніх цивілізацій та середньовіччям провести неможливо (це було життя в межах однієї традиційної системи), умовно її датують першими століттями нашої ери1. Тоді процес централізації влади забезпечив створення світових держав, великих імперій, виникли світові релігійні системи, які сприяли інтенсифікації наднаціонального спілкування, створювали певні умови для існування. Значно прискорились темпи підпорядкування провідними державами периферійних територій, виникли і затвердились зони їх панування, які базувались на культурному стандарті, що усталювався століттями і був освячений релігією, або ідейної доктриной, яка виконувала ії функції. Кожен регіон Сходу мав власну логіку і час переходу до середньовіччя.

У близькосхідному регіоні, що об'єднував найбільш давні цивілізації (Межиріччя, Єгипет, Асирія, Вавилон, Персія) радикальні внутрішні трансформації відбувались у період між IV ст. до н. е. та VII ст. н. е.  В VII ст. н. е. все старе, в тому числі і старі держави, пішли в небуття, а на їх місці виник Арабський халіфат з його еміратами та султанатами. Відбувалися радикальні зміни у способі життя більшості населення, яке прийняло іслам, котрий приніс нові ідеали, норми, звичаї, нові мови. Від минулого тут залишився пріоритет державних начал, панування держави над людьми, регламентація життя владою.

Індія і пов'язаний з нею регіон індо-буддійської зони (Індостан, включаючи Пакістан і Бангладеш, більша частина Південно-східної Азії, дрібні держави на кшталт Непалу та Шрі-Ланки) радикальні зміни відчули приблизно в ХII – XIII ст. н. е. Тут почав міцно закріплюватися іслам, що також кардинально змінив життєвий устрій.

Історія Китаю та всього Далекого Сходу дає підстави говорити про те, що межа між давніми цивілізаціями та середньовіччям виникає в III – II ст. до н. е., а процес виходу з давності тягнувся до VI ст. н. е.

Не менш проблематичним є питання про визначення часу закінчення доби середньовіччя на Сході. Умовно його пов'язують приблизно з XIX ст., коли на Сході почався перехід до капіталістичних відносин.