7. Функції та компетенція органів місцевого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

самоврядування

 

Поняття та система функцій органів місцевого самоврядування і їх посадових осіб. Компетенція органів місцевого самоврядування. Сфери загальної і виключної компетенції органів місцевого самоврядування. Розмежування повноважень між органами державної влади та місцевого самоврядування. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері: а) соціально-економічного i культурного розвитку; б) житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, транспорту i зв’язку; в) бюджету, фінансів і цін; г) управління комунальною власністю; д) земельних правовідносин і охорони навколишнього природного середовища; е) освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури i спорту; є) соціального захисту населення, ж) забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.