6. Правовий статус органів і посадових осіб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

місцевого самоврядування

 

Сільські, селищні й міські ради як представницькі органи місцевого самоврядування. Особливості  статусу районних у містах рад. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад. Обласні та районні ради як органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст. Сільський, селищний, міський голова. Форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування.