5. Матеріально-фінансова основа місцевого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

самоврядування

 

Матеріальна основа місцевого самоврядування. Комунальна власність. Спільна власність територіальних громад. Місцеве господарство та його структура. Поняття “місцеві фінанси”. Засади фінансової автономії місцевого самоврядування. Місцевий бюджет: поняття і структура. Доходи і видатки місцевих бюджетів. Участь держави у формуванні місцевих бюджетів. Міжбюджетні трансферти. Порядок розробки, розгляду й затвердження місцевих бюджетів. Контроль за виконанням місцевого бюджету. Фінансово-кредитні ресурси місцевого самоврядування. Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах.