3. Поняття та зміст основних принципів місцевого самоврядування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 

          Поняття, система та правове регулювання принципів місцевого самоврядування. Принцип народовладдя. Принцип законності. Принцип гласності. Принцип колегіальності. Принцип поєднання місцевих і державних інтересів. Принцип самостійності в межах повноважень. Принцип виборності. Принцип підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб. Принцип державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування. Принцип судового захисту прав місцевого самоврядування.