1. Поняття та розвиток місцевого самоврядування в Україні

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 

Поняття місцевого самоврядування. Історичний розвиток місцевого самоврядування в Україні. Види систем місцевого самоврядування в зарубіжних країнах. Значення зарубіжного досвіду для формування концепції місцевого самоврядування в Україні. Основні положення Європейської хартії місцевого самоврядування та її роль у становленні місцевого самоврядування в Україні.