ПИТАННЯ зі спецкурсу “Організація місцевого самоврядування в Україні”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 

Історичний розвиток місцевого самоврядування в Україні.

Конституційні засади  місцевого самоврядування  в Україні.

Система та значення основних принципів місцевого самоврядування.

Поняття місцевого самоврядування  в Україні.

Законодавство про місцеве самоврядування в Україні.

Принцип законності в організації і діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Принцип гласності в системі місцевого самоврядування.

Принцип виборності.

Принцип колегіальності в системі органів місцевого самоврядування.

Принцип поєднання місцевих і державних інтересів.

Принцип судового захисту прав місцевого самоврядування.

Принцип правової самостійності органів місцевого самоврядування в Україні.

Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування.

Місцевий референдум як форма  прямого волевиявлення територіальних громад.

Сільські, селищні і міські ради як представницькі органи місцевого самоврядування.

Районні та обласні  ради – органи місцевого самоврядування, що представляють  спільні інтереси    територіальних громад.  

Органи самоорганізації населення, їх статус  та організація діяльності.

Статут територіальних громад як правова основа здійснення місцевого самоврядування.

Система місцевого самоврядування в Україні.

Символіка місцевого самоврядування.

Служба в органах місцевого самоврядування.

Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з судовими органами..

Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з органами прокуратури.

Правовий статус сільського селищного і міського голови.

Гарантії місцевого самоврядування в Україні.

Основи місцевого самоврядування в Україні.

Органи самоорганізації населення, їх статус  та організація діяльності.