З М І С Т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 

Програма навчальної дисципліни ………………………......3

Плани практичних занять........................................................7

Тема 1. Поняття й система місцевого

самоврядування в Україні ………..........................................7

Тема 2. Організація роботи органів і посадових осіб

місцевого самоврядування ..........................……...................8

Завдання до контрольних робіт.............................................11

Варіант І …………………………………………...................11

Варіант ІІ ………………………………………….................13

Варіант ІІІ ………………………………………....................14

Варіант IV ………………………………………....................16

Варіант V ………………………………………………….....17 

Питання до заліку ……………………………………..….....19

Список нормативних актів і літератури …………………...23