С п и с о к  нормативних  актів і літератури

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 

Конституція України від 28.06.1996 р. (зі змін. від 08.12.2004 р.) // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141; 2005. – № 2. – Ст. 44 .

Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 № 2542-III (із змін.) // Там же. – 2001. – № 37-38. – Ст. 189; 2003. – № 24. – Ст. 161; 2004. – № 5. – Ст. 34; 2004. – № 8. – Ст. 67; 2004. – № 17-18. – Ст. 250; 2004. – № 15. – Ст. 218; 2004. – № 23. – Ст. 323; 2004. – № 43-44. – Ст. 493;  2005. – № 4. – Ст. 103; 2005. – № 5. – Ст. 122;  2005. – № 7-8. – Ст. 162; 2005. – № 10. – Ст. 189; 2005. – № 17-19. – Ст. 267; 2006. – № 1. – Ст. 18; 2006. – № 14. – Ст. 116; 2006. – № 9-11. – Ст. 96 .

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР ( зі змін.)  // Там же. – 1997.– № 24. – Ст.170; 1998. – №48. – Ст.292; 1999. – №41. – Ст.372; 2000. – №9. – Ст.67; 2000. – № 46. – Ст. 393; 2001. – № 9. – Ст. 39; 2001. – № 31. – Ст. 149; 2001. – № 32. – Ст. 172; 2001. – № 33. – Ст. 175; 2001. – № 49. – Ст.259; 2003. – № 4. – Ст. 31; 2003. – № 24. – Ст. 159; 2003. – № 27. – Ст. 209; 2003. – № 28. – Ст.216; 2003. - № 37. - Ст.301; 2003. - № 45. - Ст.360; 2004. - № 9. - Ст.79; 2004. - № 15. - Ст.228; 2004. – № 19. – Ст. 259; 2004. – № 23. – Ст. 323; 2005. – № 9. – Ст.172; 2005. – № 7-8. – Ст. 162; 2005. – № 18-19. – Ст.267; 2005. – №21. – Ст.303; 2005. – № 48. – Ст. 483; 2005. – № 49. – Ст.519; 2006. – № 2-3. – Ст.35; 2006. – № 12. – Ст.104; 2006. – № 9-11. – Ст.96; 2006. – № 16. – Ст.133; Закон України від 22.03.2007 р. №812-V .

Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України від 15.01.1999 р. №401-ХІV //  Там же. – 1999. – № 11. – Ст.79. 

Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 06.04.2004 р.  № 1667-IV (зі змін.) // Там же. – 2004. –  № 30-31. – Ст. 382; 2005. – № 35-36. – Ст.446; 2006. – № 9-11. – Ст.96; 2006. – № 5-6. – Ст.75; 2006. – № 10-11. – Ст.97; 2006. – № 33. – Ст.284; 2007.– № 13. – Ст.134.

Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11.07.2002р. № 93-IV (зі змін.) // Відом.Верхов.Ради України. – 2002. –  № 40. – Ст. 290; 2004. – № 14. – Ст.196; 2004. – № 22. – Ст.316; 2005. – № 51. – Ст.552; 2006. – № 16. – Ст.133; 2006. – № 21. – Ст.171; 2007.– № 13. – Ст.134.

Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України  від 07.06.2001 р. №2493-ІІІ (зі змін.) // Там же. – 2001. –  № 33. – Ст. 175; 2003. – № 46. – Ст.367; 2004. – № 10. – Ст.104; 2005. – № 2. – Ст.32; 2005. – № 4. – Ст.90; 2005. – № 9. – Ст.177; 2006. – № 1. – Ст.18; 2006. – №14. – Ст. 121.

Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11.07.2001 р. №2625-ІІІ // // Там же. – 2001. –  № 48. – Ст. 254.

Про всеукраїнський та мiсцевий референдуми: Закон України від 03.07.91р . (зі змін.) // Там же. – 1991. – № 33. – Ст. 443; 1992. – № 35. – Ст.515; 2001. – № 49. – Ст.259. 

Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999р. № 586-XIV // Там же. – 1999. – №20-21. – Ст.190; 2001. – № 31. – Ст.149; 2001. – № 32. – Ст.172; 2003. – № 24. – Ст.159; 2004. – № 6. – Ст.38; 2004. – № 10. – Ст.103; 2004. – № 15. – Ст.228; 2004. – №19. – Ст. 252; 2004. – № 19. – Ст.259; 2004. – № 23.– Ст.323; 2005. – № 7-8. – Ст.162; 2005. – №  17-19. – Ст.267; 2006. – №  12. – Ст.104; 2006. – №  9-11. – Ст.96.

Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні, затв. Постановою Верхов. Ради України від 17.12.1993 р. № 3748-XII // Там же. – 1994. – № 6. – Ст. 30.

          Про місцеві податки і збори: Декрет Кабінету Міністрів України  від 20.05.1993р. № 56-93 (зі змін.) // Там же. – 1993. – № 30. – Ст.336; 1993. – № 32. – Ст. 340; 1995. – № 30. – Ст.229; 1999. – № 5-6. – Ст.39; 1999. – № 18. – Ст.140; 1999. – № 45. – Ст.399; 2000. – № 10. – Ст.78; 2000. – № 29. – Ст.231; 2000. – № 39. – Ст.333; 2001. – № 33. – Ст. 179; 2002. – №  2. – Ст. 5; 2003. – № 26. – Ст. 185; 2003. – № 28. – Ст. 216; 2005. – № 17-19. – Ст. 267; 2005. – № 48. – Ст. 483.

Рішення Конституційного Суду України від 25.12.2003 р. № 21-рп/2003 (справа про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві) // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 52. – Ст. 2829.

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підруч./ За ред. С.Г.Серьогіної. – Х.: Право, 2005.

Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : Підруч./ За ред. Я.Ю. Кондратьєва. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування: Навч. посіб. / М. Пітцик, В. Кравченко, Е.С. Моньйо, Б. Фонтен та ін. / – К..; Клевер, 2000.

Любченко П.М. Компетенція суб’єктів місцевого самоврядування. – Х.: Модель всесвіту, 2001.

Батанов О.В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні: Моногр. / За заг. ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Ін Юре, 2003.

Бодрова І.І. Правовий статус асоціацій місцевих рад України: питання теорії і практики: Моногр. – Х.: Вид.С.П.Д. ФО Вапнярчук Н.М.,2006.

Місцеве самоврядування в Україні в умовах становлення правової держави: Моногр./ За ред. Ю.М.Тодики, В.А.Шумілкіна. – Х.:Одіссей, 2004.

Соляннік К.Є. Виконавчі органи місцевих рад в Україні: правовий статус і організація роботи. – Х.: Крок, 2004.

Любченко П.М. Конституційно-правові основи розвитку місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства: Моногр.. – Х.: Одіссей, 2006.

Муніципальне право України: Підруч./ За ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2006.