ПИТАННЯ  ДО ЗАЛІКУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 

Поняття місцевого самоврядування.

Історичний розвиток місцевого самоврядування в Україні.

Види систем місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.

Значення зарубіжного досвіду для формування концепції місцевого самоврядування в Україні.

Основні положення Європейської хартії місцевого самоврядування та її роль у становленні місцевого самоврядування в Україні.

Територіальна громада як  первинний суб’єкт місцевого самоврядування.

Місцевий референдум як форма вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.

Загальні збори громадян як форма їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.

Громадські слухання і місцеві ініціативи як форми участі населення у здійсненні місцевого самоврядування.

 Сільські, селищні і міські ради як представницькі органи місцевого самоврядування.

 Районні та обласні ради – органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад.

 Особливості статусу районних у місті рад.

 Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад.

Правовий статус сільського, селищного, міського голів.

 Правовий статус і організація роботи депутатів місцевої ради в раді.

 Організація роботи депутатів місцевої ради з виборцями.

Поняття і принципи служби в органах місцевого самоврядування.

 Порядок проходження служби в органах місцевого самоврядування та службова кар’єра.

Органи самоорганізації населення: види, порядок утворення й діяльності.

Форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування.

Поняття та система принципів місцевого самоврядування.

Принцип народовладдя в організації і діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Принцип законності в організації і діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Принцип гласності в організації і діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Принцип колегіальності в організації і діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Принцип поєднання місцевих і державних інтересів в організації і діяльності органів місцевого самоврядування.

Принцип самостійності в межах повноважень в організації і їх діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Принцип виборності в організації і діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Принцип підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів і посадових осіб.

Принцип державної підтримки й гарантії місцевого самоврядування.

Принцип судового захисту прав місцевого самоврядування.

Правова основа місцевого самоврядування.

Статут територіальної громади як правова основа місцевого самоврядування, його значення для організації місцевого самоврядування.

Символіка місцевого самоврядування.

Територіальна основа місцевого самоврядування.

Матеріальна основа місцевого самоврядування.

Фінансова основа місцевого самоврядування.

Комунальна власність.

Спільна власність територіальних громад.

Місцевий бюджет: поняття і структура.

Поняття та система функцій органів та їх посадових осіб місцевого самоврядування.

Поняття компетенції органів місцевого самоврядування. Сфера загальної і виключної компетенції органів місцевого самоврядування.

Розмежування повноважень між суб’єктами місцевого самоврядування.

Повноваження виконавчих органів місцевих рад.

 Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері соціально-економічного й культурного розвитку, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, транспорту і зв’язку.

 Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері бюджету, фінансів і цін, управління комунальною власністю.

Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

Поняття і форми роботи органів і  посадових осіб місцевого самоврядування.

Сесії місцевих рад: порядок організації і проведення.

Організаційні форми роботи сільського, селищного та міського голів.

Організаційні форми роботи виконавчих органів місцевих рад.

Правові форми діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Матеріально-технічні форми роботи органів місцевого самоврядування.

Організація роботи відділів, управлінь та інших виконавчих органів місцевих рад.

 

Поняття та система гарантій місцевого самоврядування.

Загальні гарантії місцевого самоврядування.

Правові гарантії місцевого самоврядування.

Гарантії організаційної самостійності місцевого самоврядування.

Відповідальність органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.