В а р і а н т  III

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 

          1. Міська рада прийняла рішення про делегування комітету мікрорайону наступних повноважень: установлювати правила з питань благоустрою території мікрорайону, торгівлі на ринках, додержання тиші у громадських місцях; розміщувати на договірних засадах замовлення на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг, необхідних для населення мікрорайону, на підприємствах, в установах і організаціях; вести облік громадян, які мешкають у межах території мікрорайону. Розглянувши на своєму засіданні рішення міської ради, комітет мікрорайону прийняв рішення про виключення окреслених повноважень у зв’язку з незабезпеченням їх виконання фінансами і майном. Не погодившись із рішенням комітету мікрорайону, міська рада скасувала його.

Проаналізуйте ситуацію. Чи правомірні дії міської ради та комітету мікрорайону?

2. Міське відділення Всеукраїнської громадської організації звернулося до міського голови з пропозицією розглянути на найближчій сесії міської ради розроблену ним в ініціативному порядку програму інноваційного розвитку місцевого господарства. Міський голова відмовився включити це питання до порядку денного сесії міської ради, посилаючись на те, що проекти місцевих програм розробляються виключно виконавчими органами місцевих рад. Крім того, громадські організації та їх відділення не передбачені регламентом ради як суб’єкти ініціювання питань порядку денного сесій міської ради.

          Чи відповідають дії міського голови вимогам законодавства? Який порядок внесення та розгляду в раді питань у порядку місцевої ініціативи?

3. Розпорядженням голови районної ради затверджено структуру виконавчого апарату ради та призначено його керівника, яким став депутат ради. На сесії районної ради більшістю голосів депутатів прийнято рішення про скасування розпорядження голови районної ради.

Зробіть юридичний аналіз ситуації. Чи правомірні акти районної ради та її голови?

4. На вимогу депутатів сільська рада заслухала звіт  місцевого голови про діяльність виконавчого комітету ради. За результатами обговорення звіту рада прийняла рішення про визнання роботи сільського голови незадовільною, а також про дострокове припинення його повноважень і призначення позачергових виборів місцевого голови.

          Чи правомірне рішення прийняла сільська рада? Які підстави та порядок дострокового припинення повноважень сільських, селищних, міських голів передбачені законодавством?