Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Національної юридичної

Академії України ім. Ярослава Мудрого

(протокол № 10 від 18.05.2007 р.)

Програма навчальної дисципліни Організація місцевого самоврядування в Україні – Автор невідомий