В а р і а н т  II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 

1. Обласна рада прийняла рішення, яким скасувала делегування повноважень щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст обласній державній адміністрації, утворила власні виконавчі органи – Управління комунальної власності й Управління земельних ресурсів. Прокурор області, не погодившись із рішенням, вніс протест, в якому наголошувалося, що делегування повноважень місцевим державним адміністраціям має здійснюватися відповідно до вимог Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Цей Закон не передбачає також можливості утворення обласною радою виконавчих органів. Розглянувши протест прокурора, обласна рада залишила в силі раніше прийняте рішення, посилаючись на те, що згідно із ч. 1 ст. 142 Конституції України об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст мають перебувати в управлінні обласних рад.

          Чи відповідає вимогам законодавства прийняте обласною радою рішення? Як повинен діяти прокурор області?

2. Комунальне підприємство виступило одним із засновників благодійної організації. На загальних зборах засновників було затверджено статут, сформовано правління та наглядову раду благодійної організації. У якості внеску комунальне підприємство надало благодійній організації право безоплатного використання нежитлового приміщення.

Зробіть юридичний аналіз ситуації. Чи правомірні дії посадових осіб комунального підприємства? Який порядок участі органів місцевого самоврядування у створенні юри-дичних осіб?

          3. Депутат міської ради звернувся із запитом до директора приватного ремонтно-будівельного підприємства з вимогою надати інформацію про дотримання встановлених будівельних і санітарних норм і правил при спорудженні на території міста торговельно-розважального комплексу. Директор відмовився це зробити, посилаючись на те, що депутат не вправі вимагати інформації від некомунальних підприємств та установ. Крім того, контроль за дотриманням вказаних норм і правил здійснюється спеціально уповноваженими державними органами. Депутат на сесії міської ради звернувся до головуючого з проханням надати йому слово для оцінки відповіді на свій запит, а також провести обговорення відповіді та заслухати звіт директора приватного підприємства. Головуючий не задовольнив прохання у зв’язку з тим, що депутат порушив порядок внесення депутатського запиту, і міською радою такий запит не розглядався.

Зробіть юридичний аналіз ситуації. Який порядок внесення та розгляду депутатського запиту? Які існують відносини між підприємствами, установами й організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад?

          4. Міський голова своїм розпорядженням затвердив положення про міську комісію з питань перевірки дотримання правомірності розміщення малих архітектурних форм на території міста. Комісії для виконання покладених на неї завдань надано право: а) звертатися в установленому порядку до виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій для отримання потрібної інформації; б) приймати рішення про демонтаж самовільно встановлених об’єктів   дрібнороздрібної торгівлі; в) у разі необхідності утворювати у своєму складі експертні та робочі групи.

Проаналізуйте ситуацію. Чи відповідають дії міського голови вимогам законодавства?