Завдання до контрольних робіт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 

Відповідно до навчального плану дисципліну “Організація місцевого самоврядування в Україні” студенти заочної форми навчання державно-правової спеціалізації вивчають на 6 курсі в 11 семестрі. До початку екзаменаційної сесії треба виконати письмову контрольну роботу за одним із наведених варіантів. Слід обов’язково в роботі зазначити номер варіанта та зміст питань. Студенти, прізвища яких починаються з літери „А” до „Д”, готують варіант I; від „Е” до „К” – II; від „Л” до „П” – III; від „Р” до „Х” – IV; від „Ц” до „ Я”- V.