Т е м а   2.  Організація роботи органів  і посадових осіб місцевого самоврядування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 

П л а н

 

1. Система і структура місцевих рад.

2. Сільські, селищні й міські ради як представницькі органи місцевого самоврядування.

3. Районні й обласні ради як органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад.

4. Особливості статусу  районних у місті рад та їх виконавчих органів.

5. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад.

6. Організація роботи сільського, селищного, міського голови, секретаря ради, голови обласної, районної ради та його заступників.

7. Органи самоорганізації населення.

 

Завдання

 

1. До складу обласної ради за виборчими списками  місцевих організацій партій і виборчих блоків депутатами ради серед інших були обрані голова обласної державної адміністрації, його заступник, сільський голова, начальник головного управління з питань внутрішньої політики районної державної адміністрації, директор державного підприємства, керівник виконавчого апарату обласної ради, начальник відділу обласного управління юстиції. Обласна виборча комісія звернулася до зазначених осіб із пропозицією у 20-денний строк надати з метою їх реєстрації депутатами обласної ради документ про звільнення з роботи (посади) як несумісної з депутатським мандатом.

          Чи правомірні дії обласної виборчої комісії? З якими посадами та видами діяльності несумісний статус депутата місцевої ради? Які наслідки ненадання особою, обраною депутатом місцевої ради, документа про її звільнення з роботи (посади), несумісної з депутатським мандатом, передбачені чинним законодавством України?

2. Районна рада прийняла рішення про продаж комунальних підприємств “Фармація” і “Районний аптечний центр”. Міська рада звернулася до господарського суду з позовом про визнання вказаного рішення незаконним. Свої вимоги вона мотивувала тим, що зазначені в рішенні районної ради підприємства є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст, розпорядження якими вимагає згоди всіх співвласників, проте вона такої згоди не давала. Заперечуючи проти позову, районна рада наголосила, що комунальні підприємства “Фармація” та “Районний аптечний центр” були передані в 1993 р. до комунальної власності району, а тому згідно із п.10

Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, який набрав чинності, управління ними здійснює районна рада.

          Прокоментуйте доводи районної та міської рад. Чи вправі міська рада звернутися з таким позовом до суду? Яке рішення має прийняти суд?  

3. Громадянин П. звернувся до сільського голови з проханням зареєструвати орган самоорганізації населення – сільський комітет. До заяви він додав протокол зборів меш-канців села, в яких брали участь 120 із 200 осіб, що мають право голосу, про створення сільського комітету й обрання П. головою цього органу. Сільський голова зареєстрував сільський комітет, своїм розпорядженням призначив П. відповідальним за підтримання чистоти на вулицях села і встановив йому посадовий оклад у розмірі мінімальної заробітної плати згідно із чинним законодавством України.

Чи правомірно діяв сільський голова? Чи був дотриманий встановлений законодавством порядок створення органу самоорганізації населення? Зробіть юридичний аналіз ситуації  і запропонуйте шляхи її вирішення.