11. Відповідальність органів і посадових осіб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

місцевого самоврядування

 

Поняття і види відповідальності у сфері місцевого самоврядування (конституційна, дисциплінарна, цивільна, кримінальна, адміністративна). Політична відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Підстави та порядок дострокового припинення повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Санкції муніципально-правової відповідальності.