8. Форми роботи органів і посадових осіб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

           місцевого самоврядування

 

Поняття і суть форм роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Правові форми діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Організаційні форми роботи місцевих рад. Сесії місцевих рад: порядок організації і проведення. Організаційні форми роботи сільського, селищного й міського голови, виконавчих органів місцевих рад. Матеріально-технічні форми роботи органів місце-вого самоврядування.