Зразок щодо виконання представницьких функцій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 

Д О В I Р Е Н І С Т Ь

Місто Київ, дві тисячі шостого року, січня місяця, першого дня.

Я, Симоненко Валентина Іванівна, (іден. № 1234569870),

мешкаю за адресою: м. Київ, вулиця Володимирська, буд. № 12,

кв. № 45, в силу досягнутої попередньої усної домовленості між

сторонами уповноважую Потапенка Віктора Володимировича,

що мешкає: м. Київ, вул. Жмаченка, буд. № 45, кв. № 12; бути моїм

представником у всіх державних та недержавних органах та уста-

новах з питань державної реєстрації Товариства з обмеженою від-

повідальністю “ЛОРАК”, засновником якого я є.

Для чого надаю йому право підписувати, здавати та отримува-

ти всі необхідні документи в Шевченківській районній у м. Киє-

ві державній адміністрації (в тому числі отримати свідоцтво про

державну реєстрацію), ставити Товариство на облік в органах ста-

тистики, пенсійного фонду, фондах соціального страхування, ДПІ

м. Київа (в тому числі отримати довідку 4 ОПП), відкрити поточ-

ний рахунок в банку, отримувати дозвіл на виготовлення печатки

та штампів, отримати печатки та штамп, а також виконувати інші

необхідні дії, пов'язані з даним дорученням.

Довіреність видана без права передовіри та дійсна до першого

березня дві тисячі шостого року.

ПІДПИС: _____________________

Місто Київ, 01 січня 2006 року.

Цю довіреність посвідчено мною, Торсій В.Я. приватним нота-

ріусом Київського міського нотаріального округу.

Довіреність підписано Симоненко Валентиною Іванівною, у

моїй присутності. Особу його (її) встановлено, дієздатність пере-

вірено.

Зареєстровано в реєстрі за № ________.

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України “Про нотаріат”.

Приватний нотаріус______________________