§ 7. Права та обов'язки інших членів сім'ї та родичів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 

Баба, дід, прабаба, прадід мають право спілкуватися зі свої­ми внуками, правнуками, брати участь у їх вихованні. Батьки чи інші особи, з якими проживає дитина, не мають права пере­шкоджати у здійсненні бабою, дідом, прабабою, прадідом своїх прав щодо виховання внуків, правнуків. Баба і дід мають право звернутися за захистом прав та інтересів малолітніх, неповно­літніх і повнолітніх непрацездатних внуків до органу опіки та піклування або до суду.

Права та обов'язки, встановлені законом для братів і сестер, мають рідні (повнорідні, неповнорідні) брати та сестри. Брати і сест­ри, зокрема ті, які не проживають разом, мають право на спілку­вання. Мати, батько, баба, дід, інші особи, з якими проживають не­повнолітні брати та сестри, зобов'язані сприяти їх спілкуванню.

Якщо мачуха, вітчим проживають однією сім'єю з малоліт­німи, неповнолітніми пасинком, падчеркою, вони мають право брати участь у їхньому вихованні.

Особа, яка взяла у свою сім'ю дитину, яка є сиротою або з інших причин позбавлена батьківського піклування, має права та обов'язки щодо її виховання та захисту.

Онуки, правнуки зобов'язані піклуватися про своїх бабу, ді­да, прабабу, прадіда, а повнолітні брати, сестри, пасинки, пад­черки — про брата, сестру, вітчима, мачуху, які виховували їх та надавали їм матеріальну допомогу. Такий обов'язок мають осо­би і щодо тих, з ким вони проживали однією сім'єю до досяг­нення повноліття.

Баба, дід зобов'язані утримувати своїх малолітніх, неповно­літніх онуків, якщо у них немає матері, батька або якщо батьки не можуть з поважних причин надавати їм належного утриман­ня, за умови, що баба, дід можуть надавати матеріальну допомо­гу, а повнолітні внуки, правнуки зобов'язані утримувати непра­цездатних бабу, діда, прабабу, прадіда, які потребують матері­альної допомоги, якщо у них немає чоловіка, дружини, повнолітніх дочки, сина або ці особи з поважних причин не мо­жуть надавати їм належного утримання, за умови, що повноліт­ні внуки, правнуки можуть надавати матеріальну допомогу.

Повнолітні брати, сестри зобов'язані утримувати малолітніх, неповнолітніх та непрацездатних повнолітніх братів і сестер, які потребують матеріальної допомоги, якщо вони не мають бать­ків, чоловіка, дружини або ці особи з поважних причин не мо­жуть надавати їм належного утримання, за умови, що повноліт­ні брати та сестри можуть надавати матеріальну допомогу.

Мачуха, вітчим зобов'язані утримувати малодітних, непов-ншцтних падчерку, пасинка, які з ними проживають, якщо у них немає матері, батька, діда, баби, повнолітніх братів та сестер або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання, за умови, що мачуха, вітчим можуть надавати мате­ріальну допомогу.

Особи, у сім'ї яких виховувалася дитина, зобов'язані надава­ти їй матеріальну допомогу, якщо у неї немає батьків, баби, ді­да, повнолітніх братів та сестер, за умови, що ці особи можуть надавати матеріальну допомогу.