9.4.  Відшкодування збитків, спричинених житловому фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 

Підприємства, установи, організації та громадяни, що завда­ли шкоди жилим будинкам, жилим приміщенням, інженерно­му обладнанню, об'єктам благоустрою і зеленим насадженням на прибудинковій території, зобов'язані відшкодувати завдану шкоду (ст. 190 ч. 1 ЖК України). Мається на увазі цивільно-правова відповідальність за завдану шкоду за нормами цивіль­ного законодавства. Посадові особи й інші працівники, з вини яких підприємства, установи, організації понесли втрати, несуть відповідальність у дисциплінарному порядку і матеріальну відповідальність.

Запитання та завдання

для самостійної перевірки знань

1. Дайте загальну характеристику житлового права України та його джерел.

*2. Чому житлове право слід вважати комплексною галуззю права?

**3. Керуючись відповідними статтями Конституції України, обгрунтуйте конституційне право громадян на житло як невід 'ємну складову їхнього буття. Яку роль при цьому Ви відвели б державі?

*4. Які форми реалізації права на житло Вам відомі?

5. Що включає в себе житловий фонд України?

*6. Охарактеризуйте основні види житлового фонду України.

*7. Порівняйте договір найму житла у державному житловому фонді та договір найму житла у приватному житловому фонді.

*8. Який порядок надання житла громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, передбачений чинним законодавством України?

9. Якими є права і обов'язки наймачів житла?

*10. У чому полягають особливості користування службовими жилими приміщеннями і гуртожитками?

*11. Знайдіть правильну відповідь на запитання: хто з перера­хованих суб'єктів користується пільгами з оплати за житло:

а)            працівники міліції;

б)            вчителі та лікарі міської місцевості;

в)             вчителі та лікарі сільської місцевості;

г)             особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
ґ) неповнолітні;

д)            ветерани війни.

* * 12. Керуючись Житловим кодексом України, іншим житловим законодавством, обґрунтуйте (або спростуйте) можливість висе­лення наймача із приміщення за несплату комунальних послуг.

13. Які види правопорушень наймачів житла Вам відомі?