9.3.  Кримінальна відповідальність за порушення житлових прав

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 

Кримінальна відповідальність за порушення житлового за­конодавства передбачена за такі склади злочинів, що закріплені КК України:

а)            зловживання опікунськими правами і залишення підопіч­
них дітей без нагляду (ст. 167 — штраф до 50 н/м або виправні
роботи на строк до двох років);

б)            порушення недоторканності житла (ст. 162 — штраф від
50 до 100 н/м, виправні роботи на строк до двох років або обме­
ження волі на строк до трьох років;

в)             ті самі дії, вчинені службовою особою, або з застосуван­
ням насильства чи погрози його застосування караються поз­
бавленням волі на строк від двох до п'яти років;

г)             самоправство (ст. 356 — штраф до 50 н/м або виправні ро­
боти на строк до двох років або арешт на строк до трьох місяців).

Питання застосування законодавства про порушення житло­вих прав і практика судів закріплені в постанові Пленуму Вер­ховного суду України та в інших процесуальних документах.