9.2. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про житло

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) вміщує окремі статті в гл. 8 (ст. 97) та в гл. 11 «Адмі­ністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою».

У ст. 97 (КупАП) закріплюється норма, що передбачає адміні­стративну відповідальність за самовільне будівництво будинків або споруд, а так само самовільну зміну архітектурного вигляду бу­динків або споруд під час їх експлуатації. За такі дії на громадян накладається адміністративний штраф у розмірі від п'яти до деся­ти неоподатковуваних мінімумів, а на посадових осіб — від дев'яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У главі одинадцятій вміщуються наступні склади адмініст­ративних правопорушень:

а)            порушення порядку взяття на облік та строків заселення
жилих будинків і жилих приміщень (ст. 149 — штраф від 3 до 8
неоподатковуваних мінімумів; далі — н/м);

б)            порушення правил користування жилими приміщеннями
і жилими будинками (ст. 150 — до 3 н/м на громадян та від 3 до
7 н/м);

в)             самоправне заняття жилого приміщення (ст. 151 - від 5
до 10 н/м);

г)             порушення правил благоустрою територій міст та інших
населених пунктів (ст. 152 — попередження або штраф для гро­
мадян від 1 до 3 н/м і для посадових осіб від 3 до 7 н/м);

ґ) знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об'єктів озеленення населених пунктів (ст. 153 — штраф на грома­дян від 1 до 3 н/м, для посадових осіб від 3 до 7 н/м);

д)            порушення правил тримання собак і котів (ст. 154 ч.і — по­
передження чи штраф для громадян від 1 до 3 н/м, для посадових
осіб попередження чи штраф від 3 до 5 н/м; ч. 2 — шкода здоров'ю
чи майну або повторно протягом року — штраф від 3 до 5 н/м з
конфіскацією тварини, для посадових осіб — від 4 до 7 н/м).