8.3. Судовий розгляд житлових спорів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 

У судах розглядають спори, що виникають уже в процесі ко­ристування житлом. Згідно з постановою Пленуму Верховного Суду України суди вирішують такі спори:

а)            про визнання недійсним виданого ордера на жиле при­
міщення і договору житлового найму приміщення;

б)            про виселення з займаного житла;

в)             про виселення зі службових приміщень і гуртожитків;

г)             про надання жилого приміщення у зв'язку зі знесенням
будинку, проведення в ньому капремонту, переобладнання жи­
лого будинку у нежилі приміщення;

г) про визнання права на жиле приміщення, яке було надане за спільним рішенням адміністрації підприємства і профспілки з наступним повідомлення виконкому про надання приміщен­ня тощо.

Суду належить право розгляду також спорів:

а)            про відмову у видачі охоронного свідоцтва;

б)            про відмову в наданні наймачеві жилого приміщення, що
звільнилося в комунальній квартирі;

в)             про примусовий обмін житла;

г)             про відмову організації в реалізації права громадянина на
обмін житла;

ґ) про переселення до іншого житла на час капітального ре­монту;

д)            про відмову в наданні жилого приміщення;

є) про визнання і втрату права на жиле приміщення тощо. Суди не мають права приймати до розгляду заяви про спори, віднесені до компетенції інших органів та посадових осіб, а саме:

а)            про надання жилого приміщення особам, що потребують
покращення житла;

б)            про надання жилого приміщення меншого розміру;

в)             про переселення осіб, що проживають у гуртожитках, з
одної кімнати до іншої;

г)             про відмову наймача чи членів його сім'ї дати згоду на все­
лення до жилого приміщення інших осіб чи здания житлэ в

піднаймання тощо. Згідно з положеннями постанови Пленуму Верховного Суду України посадові особи, які завдали житло­вим правам та житлу, що належить підприємствам, установам, організаціям, шкоди, повинні відшкодувати втрати за правила­ми, передбаченими гл. 9 КЗпП України.