ГЛАВА XI ПРО ПЕРЕГЛЯД КОНСТИТУЦІЇ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Стаття 104. Ініціатива перегляду Конституції належить Прем'єр-міністру і Парламенту.

Стаття 105. Проект перегляду Конституції виробляється Радою міністрів і підлягає обговоренню в обох Палатах.

Стаття 106. Пропозиція про перегляд Конституції повинна бути схвалена в кожній Палаті абсолютною більшістю голосів членів, що складають дану Палату.

Стаття 107. Перегляд Конституції вважається остаточно затвердженим після схвалення його референдумом.

Стаття 108. Монархічна форма держави, так само як і положення, що стосуються мусульманської релігії, не можуть бути предметом перегляду Конституції.