ПРО ВІДНОСИНИ МІЖ ПАРЛАМЕНТОМ І УРЯДОМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Стаття 80. Прем'єр-міністр може після обговорення в Раді міністрів поставити перед Палатою представників питання про відповідальність Уряду, вимагаючи голосування Палатою з приводу довіри Уряду в зв'язку з декларацією Прем'єр-міністра з питання про загальну політику або в зв'язку з поданням на схвалення Палати якогось проекту.

Рішення про відмову в довірі Уряду або про відхилення даного проекту може бути прийнято тільки абсолютною більшістю голосів членів, що складають Палату представників.

Голосування з питання про довіру Уряду може відбутися лише через три повні дні після порушення цього питання.

Відмова в довірі спричиняє собою колективну відставку Уряду.

Стаття 81. Палата представників може порушити питання про відповідальність Уряду шляхом прийняття резолюції осудження. Така резолюція може бути поставлена на обговорення тільки в тому випадку, якщо вона підписана не менше. ніж одною десятою частиною членів, що складають Палату.

Резолюція осудження вважаться схваленою Палатою представників тільки в тому випадку, якщо за неї проголосувала абсолютна більшість членів, що складають Палату. Голосування може відбутися лише через три повні дні після внесення резолюції осудження.

Прийняття резолюції осудження спричиняє собою колективну відставку Уряду.

Якщо Палата висловила Уряду осудження, ніяка резолюція осудження не може бути поставлена на обговорення протягом одного року.