ГЛАВА I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Про головні принципи

Стаття 1. Марокко є конституційною, демократичною і соціальною монархією.

Стаття 2. Суверенітет належить Нації, що здійснює його безпосередньо шляхом референдуму і побіжно за допомогою конституційних установ.

Стаття 3. Політичні партії сприяють організації і представництву громадян. У Марокко забороняється однопартійний режим.

Стаття 4. Закон є вищим виявом волі Нації. Усе зобов'язано підпорядковуватися йому. Закон не може мати зворотної сили.

Стаття 5. Всі марокканці рівні перед законом.

Стаття 6. Іслам є релігією держави, що гарантує усім свободу відправлення культів.

Стаття 7. Емблемою Королівства є червоний прапор, у центрі якого знаходиться зелена п'ятикутна зірка.

Девіз Королівства «Бог, Вітчизна, Король».

Про політичні права громадян

Стаття 8. Чоловіка і жінки користуються рівними політичними правами. Виборцями є всі повнолітні громадяни обох статей, що користуються громадянськими і політичними правами

Стаття 9. Конституція гарантує всім громадянам: свободу пересування і проживання у всіх частинах Королівства, свободу думок, свободу висловлення у всіх його формах і свободу зборів, а також свободу об'єднань і свободу вступу в будь-які фахові і політичні організації за своїм вибором. Здійснення цих свобод може бути обмеженим тільки в силу закону.

Стаття 10. Ніхто не може бути заарештований, позбавлений свободи або покараний, крім як у випадках і в порядку, передбачених законом. Житло є недоторканним. Обшуки або перевірки можуть проводитися тільки в умовах і в порядку, передбачених законом.

 Стаття 11. Таємниця листування гарантується.

 Стаття 12. Всі громадяни на рівних умовах мають доступ до державних посад і служб.

Про економічні і соціальні права громадян

Стаття 13. Всі громадяни мають рівне право на освіту і працю.

Стаття 14. Право на страйк гарантується. Органічний закон уточнює умови і форми, у яких може здійснюватися це право.

Стаття 15. Право власності гарантується. Закон може обмежити її розміри і користування нею, якщо необхідність цього буде продиктована вимогами планового економічного і соціального розвитку Нації.

Експропріація може проводитися тільки лише у випадках і в порядку, передбачених законом.

Стаття 16. Всі громадяни беруть участь в обороні Батьківщини.

Стаття 17. Всі несуть пропорційно своїм податковим можливостям тягар державних податків, що можуть бути установлені і розподілені тільки законом у порядку, передбаченому дійсною Конституцією.

Стаття 18. Всі солідарно несуть тягар повинностей, викликаних національними бідуваннями.