ГЛАВА ДЕВ'ЯТА. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНІВ І ЇХ СКАСУВАННЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Стаття 128. Всі чинні на момент вступу в силу дійсної Конституції в Йорданському Хашимітському королівстві закони, постанови й інші законодавчі акти залишаються в силі надалі до скасування або зміни відповідним законодавством.

Стаття 129. 1. Цим скасовуються указ про Йорданську конституцію від 7 грудня 1946 р. зміни до неї.

2. Так само скасовуються указ про Палестинську конституцію 1922 року і зміни до неї.

3. Скасування указів, згаданих у двох попередніх пунктах, не тягне за собою скасування дії якогось із законів або постанов, виданих у силу названих Конституцій, або якогось акта, здійсненого до вступу в силу дійсної Конституції.

Стаття 130. Дійсна Конституція набирає сили з дня її опублікування в офіційній газеті.

Стаття 131. Виконання постанов дійсної Конституції покладається на Раду міністрів.