ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Тема

Кількість годин

усього

лекції

індивідуальна

 

робота

самостійна

 

робота

1. Загальноправова характеристика малого підприємництва

12

2

2

8

2. Суб’єкти малого підприємництва

16

2

2

12

3. Державне регулювання ма­лого підприємництва

10

2

2

6

4. Майнова основа малого підприємництва

13

2

3

8

5. Правочини та зобов’яза­ння у сфері малого підприємництва

17

2

3

12

6. Правове регулювання спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого під­приємництва

5

2

3

7. Правове регулювання під­приємництва в країнах Євро­пейського Союзу

8

2

2

4

Разом

81

14

17

50