Права личности - А.Г. Бережнов

Оценка: -20 (+/-). Просмотров: 2134Похожие книги

ПРАВОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ РУССКОГО КОНСЕРВАТИЗМА- А.С. Карцов

Завдання до практичних занять з навчальної дісципліни Актуальні Проблеми Цивільного Права України - Спасибо-Фатєєва І.В та ін

Українська державність у 1917 —1919 рр. - Ю. Павленко, Ю. Храмов

Формування професійної правосвідомості співробітників міліції - В.І. Темченко

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - В.К. Самигуллин