ЗМІСТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 

Вступ..........................................................................................................         З

1.   Історичні умови виникнення паблік рилейшнз.................................         5

2.   Відмінне і спільне між паблік рилейшнз і пропагандою..................        9

3.   Проблема аудиторії в масовій комунікації.......................................       16

/^^Особливості паблік рилейшнз у бізнесовій організації....................      22

5.   Поява урядового паблік рилейшнз....................................................       ЗО

6.   Паблік рилейшнз у діяльності міжнародних

організацій...........................................................................................       34

7.   Спеціалізовані частини паблік рилейшнз: урядові відносини, управління проблемами, лобіювання................................................       37

8.   Особливості зовнішньоорганізаційної комунікації..........................      43

9.   Діяльність прес-служби, прес-секретаря та речника........................      47

10.   Проблеми внутрішньоорганізаційної комунікації...........................       56

11.   Проблеми внутрішньоорганізаційної комунікації в уряді...............      60

12.   Застосування специфічних прийомів паблік рилейшнз...................      67

13.   Відмінність політичного маркетингу

від паблік рилейшнз............................................................................       72

14.   Паблік рилейшнз у зовнішній політиці:

проблеми формування позитивного іміджу країни..........................       80

Приклад 1. "Файненшл Тайме" проти "народу України"...............      87

Приклад 2. Становлення та діяльність Хорватського

Інформаційного Центру.....................................................................      92

15.   Паблік рилейшнз і новітні інформаційні технології.........................      95

Висновки......................................................................................................      98

Список використаної та рекомендованої літератури..............................      99