§3. Правоздатність та дієздатність юридичних осіб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 

Учасниками нотаріальних правовідносин можуть бути як громадяни, так і юридичні особи. В разі участі в нота­ріальному процесі держави, то відповідно до Консти­туції України державні інтереси в усіх установах мають представляти органи виконавчої влади, які також є юри­дичними особами. Спеціальними повноваженнями для представництва інтересів держави наділений прокурор. Можливість юридичної особи стати учасником нотарі­альних правовідносин на сьогодні залежить від наявності в неї правоздатності. Правоздатність юридичної особи є спеціальною, відповідною встановленим цілям її діяль­ності. Так визначає правоздатність юридичної особи ЦК України (ст. 26).

Правоздатність юридичної особи виникає з моменту затвердження її статуту або положення, а у випадках, коли вона повинна діяти на підставі загального поло­ження про організації даного виду, — з моменту видання.