§2. Теоретична модель нотаріального процесу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 

Створення теоретичної моделі нотаріального проце­су, в першу чергу, викликано суттєвими процесуальни­ми неузгодженостями в законодавстві і процесуальних нормах, що регулюють питання вчинення нотаріальних прийняття в депозит грошових сум від заявника (в за­коні, Інструкції — боржника), другий етап повідомлен­ня кредитора з пропозицією з'явитися до нотаріуса, третій етап — це передача грошей кредитору. В цьому провадженні суттєво має бути досліджений другий етап — необхідність нотаріуса надіслати повідомлення, яке є правовим механізмом захисту прав заявника, але без­посередньо впливає на права кредитора, тому має не­сти в собі роз'яснення його прав. Третій етап через не­визначеність правової ситуації в строках може тривати доволі довго, тому має зумовлюватись процесуальним строком — з моменту повідомлення кредитора до мо­менту, коли заявник зможе забрати власні гроші.

Таким чином, кожний етап нотаріального провадження має поділятись на відповідні стадії. Говорячи про стадії нотаріального процесу без відокремлення їх на різні етапи провадження, ми звужуємо розуміння труднощів нота­ріального процесу, якому законом надається така влас­тивість як значна тривалість у часі.