§5. Повноваження консульських установ та дипломатичних представництв щодо вчинення нотаріальних дій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 

Консульські установи вчиняють нотаріальні дії, пе­редбачені ст. 38 Закону, Консульським статутом, зат­вердженим Указом Президента України 2 квітня 1994 року. Згідно Положення про дипломатичне представниц­тво України за кордоном, затверджене Розпоряджен­ням Президента України від 22 жовтня 1992 року, — дипломатичне представництво за дорученням Міністра закордонних справ України може виконувати і кон­сульські функції. Повноваження консульської установи аналогічні повноваженням державної нотаріальні кон­тори, передбаченої ст. 34 Закону, за винятками таких дій:

1) посвідчення договорів про відчуження і заставу жит­лових будинків та іншого нерухомого майна, що знахо­диться в Україні;

2) передача заяв фізичних та юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам та видача свідоцтва про передачу такої заяви;

3) видача дублікатів документів, що зберігаються у справах нотаріальної контори;

4) видача свідоцтва про придбання жилих будинків з прилюдних торгів;

5) вчинення протестів векселів;

6) пред'явлення чеків до платежу і посвідчення нео-плати чеків;

7) накладання заборони відчуження нерухомого май­на.

Консул може вчиняти і інші нотаріальні дії, передба­чені законодавством України. Так, відповідно до ст. 44 Консульського статуту консул вчиняє ще одну додат­кову нотаріальну дію — забезпечення доказів.