Тема 2. Культура давніх цивілізацій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 

 

Умови становлення, світоглядні орієнтири і соціальні норми культури давніх цивілізацій. Культура Сходу як один із типів культури давніх цивілізацій: характеристика основних світоглядних настанов і цінностей. Основні риси культури Сходу: традиційність, консерватизм, войовничість, монументальність, ієрархічність, канонічність, панування «вертикальної» свідомості, регламентованість. Релігійно-міфологічне підґрунтя культури Сходу; ідеал людини. Культура Давнього Єгипту, Месопотамії, Індії, Китаю і Японії – зразки східного типу культури. Головні здобутки архітектури,  образотворчого мистецтва, літератури.

Антична культура як прообраз західноєвропейського типу культури – умови становлення і еволюція. Світосприйняття, система цінностей у добу Античності. Релігійно-міфологічне підґрунтя культури. Основні риси: космологізм, антропоцентризм, фаталізм, героїзм, пластичність і скульптурність. Давньогрецька культура – колиска античної культури. Головні особливості: демократизм, агональність, самозабезпеченість, ідеал калокагатії, універсальний раціоналізм, святковість, гармонійність. Художні ідеали і пам’ятки Давньої Греції. Елліністична культура в системі античної культури і її особливості: втрата гармонійності та однорідності, поєднання грецьких і східних цінностей, формування людини – громадянина світу, індивідуалізація. Особливості культури Давнього Риму: утилітаризм, космополітизм, визнання Риму як найвищої цінності, поліетнічність, раціоналістична спрямованість, диференційованість, прагнення до світопанування. Провідні види мистецтва. Досягнення мистецтва.