Тема 1. Первісна культура

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 

 

Історична наука про умови становлення та періодизацію культури первісного ладу. Привласнюючий тип господарювання. Виробляючий тип господарювання як основа становлення первісної культури. Домінування чуттєво-образного сприйняття світу в первісному суспільстві. Головні риси культури: синкретизм, гомогенність, табуйованість, самодетермінованість, колективізм.

Становлення початкових форм художнього відтворення світу: основні пам’ятки.