Тема 2. Закономірності еволюції і функції культури

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 

 

Головні закономірності становлення і еволюції культури: залежність від природно-географічних і соціальних умов; спадкоємність; ментальність.

Суб’єкт культури. Принципи типологізації культури: історичний, регіональний, етнонаціональний, суспільно-економічний, ментальний, релігійний. Світоглядні орієнтири і соціальні норми як фундаментальні основи буття певного типу культури. Типи і функції культури. Художня культура в системі певного типу культури. Головні функції художньої культури.