Список рекомендованої літератури

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 

 

Абрамович С.Д. Світова та українська культура: Навч. посібник / С.Д. Абрамович, М.Ю. Чікарькова. – Львів: Світ, 2004.

Анучина Л.В. Культура Сходу (давні цивілізації і середньовіччя) / Л.В. Анучина. – Х.: Регіон-інформ, 2005.

Большая энциклопедия Кирила и Мефодия: [Электронный ресурс]. – М.: МультиТрейд, 2003. – 2 CD-ROM.

Власенко О.И. Культурологія: Учебное пособие / О.И. Власенко, Ю.В. Зайончковский. – Х.: Парус, 2006.

Гаврюшенко О.А. Історія культури: Навч. посібник / Гаврюшенко О.А., Шейко В.М., Тишевська Л.Г. – К.: Кондор, 2004.

Європейська та українська культура в нарисах: Навч. посіб. / За ред.: І.З. Цехмістро, В.І. Штанько, В.С. Старовойт, В.М. Леонтьєва. – К.: Центр навч. літ., 2003.

Історія світової та української культури: Підручник для вищих навчальних закладів / В.А. Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А. Режко. – К.: Літера ЛТД, 2002.

Корінний М.М. Короткий термінологійчний словник з української та зарубіжної культури / М.М. Корінний, Г.Г. Потапов, В.Ф. Шевченко. – К.: Україна, 2000.

Кормич Л.І. Культурологія (Історія і теорія світової культури XX століття): Навч. посіб. / Л.І. Кормич, В.В. Багацький. – Х.: Одісей, 2004.

Крававич Д.П. Українське мистецтво: У 3 ч. Ч. 2: Навч. посібник / Д.П. Крвавич, В.А. Овсійчук, С.О. Черепанова. – Львів: Світ, 2004. – 268 с.

Культурология: Учеб. пособие /Под ред. А.А. Радугина. – М.: Библионика, 2005.

Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник / За ред. А.В. Яртися, В.А. Мельника. – Львів: Світ, 2005.

Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури: Навч. посібник / В.С. Полікарпов. – К.: Знання, 2002.

Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В. Попович. – К. Артек, 2001.

Світова художня культура: Від первісного суспільства до початку середньовіччя: Навч. посіб. / О.П. Щолокова, С.В. Шип, О.Л. Шевнюк, О.М. Семашко. – К.: Вища шк., 2004.

Українська і зарубіжна культура: Навч. посібник / Під заг. ред. К.В. Заблоцької. – Донецьк: Східний дім, 2001.

Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник / За заг. ред. М.М. Заковича. – К.: Знання, КОО, 2002.

Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник / За наук. ред. Л.Є. Дещинського. – Львів: Бескід Біт, 2005.

Українська та зарубіжна культура: Підручник / За ред. В.О. Лозового. – Харків: Одіссей, 2005.

Чорний І.В. Культурологія: Навч. посіб. / І.В. Чорний, В.А. Перцева. – Х.: ТОВ «Прометей-Прес», 2005.

Шейко В.М. Історія української культури: Навч. посіб. / В.М. Шейко, Л.Г. Тишевська, - К.: Кондор, 2006.