Програмні питання з навчальної дисципліни

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 

 

Поняття культури, її сутність, структура.

Соціальна сутність культури.

Сутність духовної культури, її структура.

Художня культура: сутність, структура.

Функції культури.

Функції художньої культури.

Головні закономірності становлення і еволюції культури.

Суб’єкт культури.

Принципи типологізації культури, її основні типи.

Головні риси первісної культури.

Пам’ятки первісної культури.

Характеристика культури давніх східних цивілізацій як особливого типу культури.

Релігійно-міфологічне підґрунтя культури Сходу.

Пам’ятки давньоіндійського мистецтва.

Характеристика культури Давнього Китаю.

Особливості мистецтва Давньої Японії.

Культура Месопотамії.

Художні досягнення Месопотамії.

Характеристика культури Давнього Єгипту.

Здобутки мистецтва Давнього Єгипту.

Основні риси античної культури.

Характеристика культури Давньої Греції як колиски античної культури.

Художня культура Давньої Греції.

Культура Давнього Риму.

Художнє життя Давнього Риму.

Елліністична культура як явище античності.

Основні риси Візантійської культури.

Особливості мистецтва Візантії.

Характер західноєвропейського середньовічного типу культури.

Характеристика мистецтва Західної Європи доби Середньовіччя.

Риси культури Арабського Сходу доби середньовіччя.

Особливості художньої культури Арабського Сходу.

Художні пам’ятки середньовічної Індії.

Художня культура середньовічного Китаю.

Розвиток японського мистецтва в середні віки.

Характеристика культури доби Відродження в Західній Європі.

Головні особливості художньої культури Італійського Відродження.

Пам’ятки мистецтва Італійського Відродження.

Особливості художнього життя Північного Відродження.

Пам’ятки мистецтва Північного Відродження.

Основні риси культури Західної Європи ХVII ст.

Особливості мистецтва Західної Європи XVII ст.

Майстри мистецтва Західної Європи XVII ст. та їх творчі досягнення.

Характеристика культури Західної Європи XVIII ст.

Особливості мистецтва Західної Європи XVIII ст.

Майстри мистецтва Західної Європи XVIII ст. та їх здобутки.

Особливості культури Західної Європи XIX ст.

Характеристика мистецтва Західної Європи XIX ст.

Майстри мистецтва Західної Європи XIX ст. та їх досягнення.

Умови становлення російської культури.

Художні здобутки Московської держави.

Особливості культури Росії XVIII ст.

Характеристика мистецтва Росії XVIII ст.

Особливості культури Росії ХІХ ст.

Характеристика мистецтва Росії ХІХ ст.

Проблеми та протиріччя світової культури ХХ ст.

Характеристика світового художнього процесу ХХ ст.

Визначні майстри мистецтва ХХ ст., їх творчі відкриття.

Особливості культурного життя СРСР.

Видатні митці СРСР, їх творчі здобутки.

Особливості розвитку культури ХХ ст. в країнах Сходу.

Мистецькі здобутки країн Сходу в ХХ ст.

Феномен української культури.

Основні закономірності становлення української культури.

Визначальні риси української художньої культури.

Діалог як основа становлення і розвитку української культури.

Особливості українського менталітету.

Феномен Трипільської культури.

Особливості світосприйняття прадавніх слов’ян.

Пам’ятки культури на території України у прадавні часи.

Ментальність українців як фундамент національної культури..

Характеристика культури Київської Русі.

Мистецтво Київської Русі.

Видатні пам’ятки мистецтва Київської Русі.

Особливості культурних процесів в Галицько-Волинському князівстві.

Пам’ятки мистецтва Галицько-Волинського князівства.

Характеристика культурного життя в українських землях XIV – XVII ст.

Культурні взаємини України з Литвою і Польщею.

Православні братства і їх роль у консолідації українців.

Західноєвропейські цінності в мистецтві України XIV – I пол. XVII ст.

Осередки духовного життя в українських землях XIV – XVII ст.

Митці України XIV – 1 пол. XVII ст. і їх здобутки.

Пам’ятки художньої творчості в Україні XIV – XVII ст.

Характеристика провідних видів мистецтва в українських землях XIV – XVII ст.

Братства – феномен української культури.

Особливості української культури XVIII ст.

Роль козацтва в розвитку української культури.

Козацтво і художня культура.

Мистецтво України XVIII ст.

Митці України XVIII і їх досягнення.

Діячі української культури XVIII ст. та їх діяльність.

Художні досягнення в Україні XVIII ст.

Українське бароко.

Бароковий світогляд в українській культурі.

Пам’ятки українського бароко.

Українська дума і феномен кобзарства.

Характеристика культурних процесів в Україні XIX ст.

Мистецтво України XIX ст.

Діячі української культури XIX ст. та їх діяльність.

Художньо-стильове розмаїття української культури XIX ст.

Досягнення митців України XIX ст.

Постать українського митця XIX ст.

Місце українського митця в системі духовного життя України XIX ст.

Умови розвитку української культури ХХ ст.

Характеристика мистецтва в Україні ХХ ст.

Здобутки мистецтва України ХХ ст.

Культура України першої чверті ХХ ст.

Культура УРСР.

Культура України часів Незалежності.

Майстри мистецтва України ХХ ст. та їх досягнення.

Розвиток мистецтва в Україні часів незалежності.

Здобутки мистецтва України часів незалежності.

Майстри мистецтва незалежної України.

Культура України і світовий культурний процес ХХ ст.