Тема 23. ХХ століття в історії культури України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 

 

План

Культурне життя українського народу в першій чверті ХХ ст.

Характер функціонування української культури під час існування УРСР

Основні тенденції розвитку української художньої культури ХХ ст.

Митці України ХХ ст.

Культура України і сучасність

 

Питання для самостійного вивчення:

Проблеми розвитку української культури у ХХ ст.

Особливості культурного життя України у I пол. ХХ ст.

Злети та падіння української художньої культури ХХ ст.

Новаторські пошуки в українському мистецтві 20-х – початку 30-х років ХХ ст.

Шляхи розвитку літератури України ХХ ст.

Українське поетичне кіно

Масова і елітарна культура в Україні ХХ ст.

Мистецтво незалежної України

Майстри українського мистецтва ХХ ст.

 

Література

1. С. 336-340; 4. С. 495-505; 5. С. 701-763; 6. С. 246-295; 7. С. 431-462; 12. С. 516-549; 14. С. 514-714; 17. С. 475-533; 18. С. 268-297; 19. С. 347-372; 21. С. 186-242.