Тема 21. Культурні процеси в Україні другої половини XVII – XVIII ст.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 

 

План

Загальна картина культурного життя України другої половини XVII – XVIII ст.

Українське бароко як світоглядна позиція

Характеристика мистецтва доби

 

Питання для самостійного вивчення:

Козацтво і українська культура

Роль Києво–Могилянської академії та колегіумів у культурному житті України

Утвердження національних начал в Україні II пол. XVII – XVIII ст.

Філософський світогляд і художня спадщина Г. Сковороди

Українське бароко як ознака часу: світогляд і художній стиль

Культурні спрямування Ф. Прокоповича

Українська дума та феномен кобзарства

Митці Україні II пол. XVII – XVIII ст.

Своєрідність мистецьких подій в Україні II пол. XVII – XVIII ст.

 

Література:

1, 300-316; 4, 400-480; 5, 616-656; 6; 201-214, 232-244; 7, 354-391; 12, 441-473; 4. С. 208-289; 17. С. 410-443; 18. С. 165-184; 19. С. 331-333; 21. С. 106-145.