Тема 20. Культура України ХІV – першої половини XVII століть

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 

 

План

Особливості духовного життя в Україні за часів підпорядкування Литві та Польщі

Релігійне і світське в культурі України XIV – I пол. XVII ст.

Характер і зміст художніх процесів доби

 

Питання для самостійного вивчення:

Братства та їх роль у розвитку національної культури

Культурні центри України ХІV – I пол. XVII ст.

Книгодрукування в України ХІV – I пол. XVII ст.

Культура України ХІV – I пол. XVII ст. і світовий культурний процес

Мистецтво України ХІV – I пол. XVII ст.

Ренесансні і барокові ідеї в мистецтві України ХІV – I пол. XVII ст.

Митці України ХІV – I пол. ХVІІ ст.

Здобутки мистецтва в Україні XIV – I пол. XVII ст.

 

Література

1. С. 285-299; 4. С. 334-399; 5. С. 582-615; 6. С. 185-200; 7. С. 309-353; 10. С. 216-228; 12. С. 416-441; 14. С. 120-207; 17. С. 389-410; 18. С. 115-145; 19. С. 292-311; 21. С. 70-105.