Тема 18. Прадавня культура на теренах України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 

 

План

Культурний діалог як основа становлення української культури

Феномен трипільської культури

Світоглядні орієнтири слов’ян

Пам’ятки культури прадавніх часів на території України

 

Питання для самостійного вивчення:

Пам’ятки культури докиївської доби

Характеристика трипільської культури

Релігійні вірування і міфологія слов’ян

Діалогізм і процес становлення культури на території України

Культура кіммерійців, скіфів, сарматів

Прояв художніх начал в культурі прадавніх часів на території України

Прадавня культура на теренах України в системі індоєвропейського культурного кола

 

Література

1. С. 260-273; 5. С. 524-544; 7. С. 256-283; 10. С. 58-235; 14. С. 7-21; 15. С. 44-63; 16. С. 44-46; 17. С. 312-334; 18. С. 48-56; 19. С. 255-272; 21. С. 9-31.