Тема 17. Феномен української культури

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 

 

План

Українська культура в системі світового культурного процесу

Архетипи української культури

Український менталітет

Головні ознаки української художньої культури

 

Питання для самостійного вивчення:

Характеристика українського менталітету

Українська художня культура – віддзеркалення менталітету народу

Основні риси української культури

Природні і соціальні умови та їх вплив на характер української культури

Українська культура в системі “Схід–Захід”

Амбівалентність і бінарність української культури

Головні архетипи української культури

 

Література

1. С. 260-243; 5. С. 519-524; 7. С. 256-283; 8. 184 с.; 10.С. 58-235; 12. С. 339-379; 14. С. 7-55; 16. С. 44-64; 19. С. 243-255; 21. С. 4-8.