Тема 11. Культура Західної Європи ХІХ ст.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 

 

План

Сутність культурних спрямувань в Західній Європі ХІХ ст.

Світоглядні позиції ХІХ ст.

Західноєвропейський митець доби

 

Питання для самостійного вивчення:

Філософське осмислення сутності Всесвіту, Бога, Суспільства, Людини в Західній Європі ХІХ ст.

Динамізм культури Західної Європи ХІХ ст.

Духовні ідеали Західної Європи ХІХ ст.

Національні художні школи в Західній Європі ХІХ ст.

Романтизм, реалізм як світоглядні позиції і напрями мистецтва

Розмаїтість стильових напрямків в мистецтві доби

Динамічність художніх процесів епохи

Ідея суцільного прогресу в західноєвропейській думці XIX ст.

 

Література

1. С. 230-257; 4. С. 306-321; 5. С. 435-479; 6. С. 115-145; 7. С. 211-238; 12. С. 275-297; 16. С. 183-211; 17. С. 221-248; 19. С. 147-160.