ЗМІСТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 

 

Вступ.............................................................................................................. 3

Загальний розрахунок годин......................................................................3

Програма навчальної дисципліни............................................................4 – 12

Плани семінарських занять,

питання для самостійного вивчення......................................................12 – 30

Словник основних термінів......................................................................31 – 57

Поточний контроль знань студентів (методичні настанови).............58 – 59

Програмні питання з навчальної дисципліни.......................................59 – 61

Критерії оцінки успішності студентів.....................................................62 – 66

Список рекомендованої літератури.........................................................66 – 68