Тема 1.  Загальні проблеми теорії культури

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 

 

План

Сутнісні характеристики культури.

Структура і функції культури.

Закономірності еволюції культури і її типологія.

 

Питання для самостійного вивчення:

Роль і місце культурології в системі гуманітарного знання.

Історична генеза наукових визначень культури.

Культура, природа і цивілізація.

Типологізація культури.

Художня культура – складова культури.

Сфери і форми існування культури.

Спадкоємність як одна із закономірностей еволюції культури.

 

Література

Див. список літератури в кінці посібника: 1, 6-9; 4, 13-24; 7, 5-16; 8, 184.с.; 11,  12-22; 12, 5-21; 13, 11-26; 16, 7-20; 17, 14-81; 18, 5-26; 19, 4-23; 20, 3-22.